Data: 26/08/2017
Font de l'oferta: Club de la feina
Lloc de Treball: AJUDANT DE CUINA
Empresa: CAN MORERA RESTAURANT
Sector: RESTAURACIO
Nombre de Llocs: 1
Formació: Formaci amb manipulaci d'aliments i coneixement amb preparaci de plats freds i postres
Experiència:  si
Tipus de Jornada: Completa
Retribució anual bruta: A convenir
Observacions: Poden demanar ms informaci trucant al 972 693408 o enviant el CV a : adminitracio@grupmorera.com
Urgent: Si