Data: 14/09/2017
Font de l'oferta: Club de la feina
Lloc de Treball: Operari del metall
Empresa: Juan Arco Jimnez
Sector: Metall
Localitat de Treball: Olot
Nombre de Llocs: 1
Formació:  ESO, formaci sector metall, (formaci no requerida)
Experiència:  Coneixements bsics de mecnica, coneixements de torns manuals i automtics
Tipus de Jornada: Completa
Retribució anual bruta: 17000-18000
Observacions: Preferible edat compresa entre 30 i 40 anys.
Interessats enviar CV a famegolot@gmail.com
Urgent: